Det finns bevakad parkering på Depågatan och det är skyltat dit.
Parkering kostar 40kr – ta gärna med jämna pengar!!