Nu är Lätt Klass Vuxen, Mellan Klass Vuxen och Lätt Klass Barn/Ungdom  fulla. Det finns ingen reservlista till de fulla klasserna.

Välkommen att anmäla er i de andra klasserna!