Under ”Landskamp” hittar du deltagarna för de 4 länder som deltar i 2013 års landskamp.

Här finns bilder och de kommer att uppdateras med text om ekipagen!