att tänka på:

Av säkerhetsskäl får inga hagar användas under IHD.

Detta gäller både  permanenta hagar och tillfälliga hagar.

Om hästar påträffas i hagar kommer hästen att flyttas till en box & ansvarig för hästen får därefter betala ett belopp på 800kr och ekipaget kommer att strykas.
Om detta överträdes kommer detta vara sista IHD, då vi inte längre får hyra ridhuset.