På allmän begäran lägger vi ut listor på vilka som anmält sig i varje klass. De är preliminära dvs det kan ske strykningar men inga efteranmälningar eller häst/ryttarändringar. Ordningen kan ändras. De gällande startlistorna får du på tävlingsdagen vid incheckningen.