Angående Islandshästens Dag, söndag 17 mars i Helsingborgs Ridhus så har IHD-gruppen varit i kontakt med Svenska Ridsportsförbundet som inte anser att det ligger någon anledning till att tävlingen inte skulle kunna genomföras. Inga fall har rapporterats i Skåne utöver det vanliga antalet sjuka hästar. Samma regler gäller som alltid annars på tävling för att undvika spridning av smittor. Skulle läget förändras blir vi kontaktade och meddelar alla deltagare. Önskar man inte delta på tävlingen ska det meddelas fortast möjligast och görs till: info@islandshastensdag.se