Firmakeppni

Alla ryttare i respektive klass rider in en och en i manegen på speakerns kommando, tills alla deltagare i klassen har kommit in i manegen. Är det ett större antal deltagare i klassen delas klassen upp i olika heat som har uttagning på förmiddagen.

På speakerns kommando rider man i den gångart/er som man vet representerar ekipaget bäst. Det är tillåtet att rida förbi framförvarande under kontrollerade former. Varje heat rids i både höger och vänster varv – varvbyte sker på speakerns kommando.

Domarna ser i första heatet ut de som ska gå vidare till andra heatet

och ger tecken till speakern när deras bedömning är klar.

Speakern meddelar att ryttarna skall rida ut i lilla manegen och där invänta vem som går vidare till heat två.

 Ryttarna till heat två rider in en och en i stora manegen på speakerns kommando. Heat två rids lika heat ett.

Tredje heatet lika heat ett och två.

I finalen är det fem ekipage kvar, bland dessa fem dömer domarna ut inbördes placeringsordning.

På speakerns kommando avslutar man ridningen och inväntar sin placering inför prisutdelningen.

Först in placering fem, därefter fyra, tre, två och sist vinnaren.

Showpass
Alla ekipagen rider ett test försök.
Sedan rider man 2 tävlingsförsök.
Prisutdelning sker direkt efter sista ryttaren ridit sitt 2:a tävlingsförsök.

 

.