Att vara funktionär denna dag bjuder dig på både det ena och det andra…….

  • Gratis inträde med mat och fika under dagen
  • Gratis parkering på anvisad plats

Utan funktionärer har vi inget IHD, så din insats är värd guld…….

Vill du vara funktionär i år så maila info@islandshastensdag.se

NI ÄR ALLA OVÄRDERLIGA FÖR GANDUR!

Detta är ett axplock av alla funktionärsposter som behövs för att genomföra detta evenemang! På många av posterna behövs det flera stycken.

Dressyrstaket
Arenans utsmyckning
Priser/plaketter/sponsorbord
priser/sponsorprylar
Priser/pengar
Priser/ekipagesponsring
Prisutdelare
Startlistor m firmanamn
Bokföring, fakturering
Mat o Fika: Domare och Funktionärer
Ljudtekniker
Invigning
Program/tryck
Ryttarkuvert/siffror
Domare
Banbyggare
Länk domare, sekr
Mat funkt+dom+toa
Parkerings ansvariga
Incheckn/Sekretariat
Gandurbord
Lotteri ansvarig
Lotteriförsäljare
Toa
Entré/biljettkassa
Speaker
Insläpp collectingring
Uppsamling/insläpp i korridor
Dörrvakter /Insläpp tävlingsmanegen
Alltiallo springschas gärna ungdomar
Sprinter för domar resultat (fm/efm-avbytare)
Gödselutrustningsansvariga(parkeringen)
Fotografer
Filmare
Mediabevakning
Passagekontrollanter
Mtrl trycksaker ,reklamprylar
Funktionärsansvarig
Funktionärsrumsansvarig
Banansvarig
Domarsekreterare
Domarsekreterare assistenter
Reportage
Ryttarsekretariat
Prisutdelare
Marknadsbordsansv
Olyckskontakt
Allt i Allo
Veterinär ansv, närvarande vid incheckningen
Sjuksköterska
Markberedning

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]