Islandshästens dag 2018 kommer att anordnas i Helsingborgs ridhus den 25:e mars.

För att detta ska gå att genomföra behöver vi er hjälp.

Kan du tänka dig att vara funktionär under dagen?

Vänligen hör av er till oss, antingen på FB, sms/mobil eller e-mail.

Amanda Olsson Långberg
0769431575
amanda.islandshast@hotmail.com

Jeanette Wiberg
0708705221
jeanettelandgren@hotmail.com

Vi vill även i år ge funktionärerna en extra gemenskap genom att vid dagens avslut bjuda alla funktionärerna på mat & dryck tillsammans. Där lottar IHD eventet ut fina priser till de närvarande funktionärerna som finns med på funktionärslistan och har varit funktionär minst en halvdag!

 

NI ÄR ALLA ÖVÄRDERLIGA FÖR GANDUR!

Detta är ett axplock av alla funktionärsposter som behövs för att genomföra detta evenemang! På många av posterna behövs det flera stycken.

Dressyrstaket
Arenans utsmyckning
Priser/plaketter/sponsorbord
priser/sponsorprylar
Priser/pengar
Priser/ekipagesponsring
Prisutdelare
Startlistor m firmanamn
Bokföring, fakturering
Mat o Fika: Domare och Funktionärer
Ljudtekniker
Invigning
Program/tryck
Ryttarkuvert/siffror
Domare
Banbyggare
Länk domare, sekr
Mat funkt+dom+toa
Parkerings ansvariga
Incheckn/Sekretariat
Gandurbord
Lotteri ansvarig
Lotteriförsäljare
Toa
Entré/biljettkassa
Speaker
Insläpp collectingring
Uppsamling/insläpp i korridor
Dörrvakter /Insläpp tävlingsmanegen
Alltiallo springschas gärna ungdomar
Sprinter för domar resultat (fm/efm-avbytare)
Gödselutrustningsansvariga(parkeringen)
Fotografer
Filmare
Mediabevakning
Passagekontrollanter
Mtrl trycksaker ,reklamprylar
Funktionärsansvarig
Funktionärsrumsansvarig
Banansvarig
Domarsekreterare
Domarsekreterare assistenter
Reportage
Ryttarsekretariat
Prisutdelare
Marknadsbordsansv
Olyckskontakt
Allt i Allo
Veterinär ansv, närvarande vid incheckningen
Sjuksköterska
Markberedning