Kontakt för IHD, Beda Forsberg på  info@islandshastensdag.se

Kontakt för sponsorer och utställare, Maria Hallberg Johansson på sponsor@islandshastensdag.se

Kontakt för tävlande, Emilia Lif på anmalning@islandshastensdag.se

IHD gruppen 2019, Välkomna att höra av Er…

www.islandshastensdag.se

Beda Forsberg

Maria Hallberg Johansson

Lizette Åkerblom

Emilia Lif

Mallo Mutell

Illugi G. Pálsson

Alicia Karlsson

Jeanette Wiberg

Eva Thörnqvist

Elin Bössfall

Kristin Svensson

Sara Åkerberg