Vad har ni för regler?

Svar: Vi följer FIPO uppförande- och utrustningsregler både för häst och ryttare. Tillåten utrustningen på Islandshästtävlingar regleras av FIPO. Den senaste uppdaterade versionen av FIPO går att finna på FEIFs hemsida, www.feif.org under fliken Download/Sport. På samma plats finns också listan över förbjuden utrustning sk. ”prohibited equipment”. Som komplement till FIPO samt listan över förbjuden utrustning finns också det Svenska tillägget till FIPO på SIFs hemsida http://www.icelandichorse.se/Portals/0/Tävling/pdf/SvenskaTillägget20150525.pdf. Dessa tre dokument är det som styr vilken utrustning som är tillåten respektive otillåten på Islandshästtävlingar.

Vilka gångarter får man visa i Firmakeppni ?

Svar: Alla gångarter är tillåtna om inget annat anges, visa hästen på bästa sätt.

Behöver man vara medlem i någon klubb för att tävla på Islandshästensdag?

Svar: Nej.

Behöver man ha ryttarlicens för att tävla på Islandshästensdag?

Svar: Nej

Behöver hästen vara vaccinerad?

Svar: Ja, hästen behöver en 1:a grundvaccinering och därefter en 2:a grundvaccinering högst 92 dagar efter 1:a vaccineringen. Därefter ska hästen revaccineras inom 12 månader. Detta måste kunna bevisas i form av ett vaccinationsintyg på plats vid incheckningen. En ovaccinerad häst eller häst som inte uppfyller kraven tillåts INTE delta i tävling. Läs mer i det Svenska tillägget, TR. på www.icelandichorse.se

Vad händer om jag glömmer vaccinationsintyget?

Svar: Kan du inte visa att hästen har godkänd vaccination intygat av veterinär vid incheckningen på plats, så får du inte delta i tävlingen.

Vad avgör om det är uttagning i klassen och hur många som går till final i varje klass?

Svar: Det är beroende på hur många startande i varje klass.

Får en häst starta i mer än en klass?

Vi avråder från detta då det kan vara orimligt krävande för hästen att komma in mer än 4 gånger och prestera. Enligt svenska tillägget: En häst kan endast delta en gång i varje gren, men med olika ryttare i olika grenar.