Vi har glädjen att medddela Er att ca 170 starter blir det i år på Islandshästensdag. Vi arbetar på högvarv för att registrera anmälningarna och svara på mail.

Inga efteranmälningar är möjliga pga så många starter redan anmälda !

Deltagarlistan kommer att uppdateras i slutet av veckan…så ha tålamod J

Vi försöker på bästa sätt i tidsplaneringen ta hänsyn till Er som startar i flera klasser med olika hästar, men vi kan inte trolla. Ett preliminärt tidsschema kommer att presenteras ca 14dgr innan.

Mvh Styrgruppen IHD2014    VÄLKOMNA !