Vi ber alla ryttare/deltagare på IHD..

att tänka på: Av säkerhetsskäl får inga hagar användas under IHD. Detta gäller både  permanenta hagar och tillfälliga hagar. Om hästar påträffas i hagar kommer hästen att flyttas till en box & ansvarig för hästen får därefter betala ett belopp på 800kr och ekipaget kommer att strykas. Om detta överträdes kommer detta vara sista IHD,…