Jag vill härmed tacka för mig och även än en gång tacka alla som hjälpte till med Islandshästensdag 2014. Allt material som vi skapat är överlämnat till den nya gruppen för IHD2015 och hoppas detta kommer till nytta. Detta blir nog mitt sista meddelande och inlägg på denna hemsida, för nu har jag även lämnat över denna !
Tack och hoppas vi ses på Islandshästensdag 2015 !
Med vänlig hälsning Lizette Åkerblom/ Evenemangsledare 2014