För att detta ska gå att genomföra behöver vi er hjälp!  –

Kan du tänka dig att vara funktionär under dagen?

Vänligen hör av er till oss, antingen på FB, sms/mobil eller e-mail.

Amanda Olsson Långberg–
0769431575–
amanda.islandshast@hotmail.com  ,

Jeanette Wiberg–
0708705221–
jeanettelandgren@hotmail.com  .

Vi vill även i år ge funktionärerna en extra gemenskap genom att vid dagens avslut bjuda alla funktionärerna på mat & dryck tillsammans. Där lottar IHD eventet ut fina priser till de närvarande funktionärerna som finns med på funktionärslistan och har varit funktionär minst en halvdag!